Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Közhasznúsági jelentés 2013

A „Tenkevölgye” Természetvédő és Sporthorgász egyesület

2013. évi

Közhasznúsági jelentése

 

1. Az Egyesület célja:

 

A 2011. évi CLXXV. törvény szerint:

-          Természetvédelmi

-          Környezetvédelmi

-          Sport

-          Közrend és Tűzvédelem

-          Ár- és belvízvédelem tevékenységet folytat.

 

 

Az Egyesület működési területén (gosztolai víztározó valamint belsősárdi kavicsbánya tavak és környéke)

-          infrastruktúra fejlesztése

-          elektromos hálózat, ivóvízvezetékek kiépítése, ezen belül az ökoturizmus kialakítása, rendezvények szervezése és lebonyolítása

-          működési területén tűz- és vagyonvédelem megszervezése, a közrend fenntartása, ár- és belvízvédelem megszervezése

-          sporthorgászat szervezése, irányítása és ellenőrzése

-          őshonos halfajok telepítése

-          természetvédelemmel és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását végezni

 

2. Számviteli beszámoló:

 

A mellékelt egyéb szervezetek beszámolója szerint.

 

3. Költségvetési támogatások felhasználása:

 

-          Egyesületünk 2013. évben nem részesült költségvetési támogatásban

-          Az SZJA 1%-ból nem volt bevétele Egyesületünknek

 

4. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatások:
 

Pénzkészlet: 2013 elején: 1. 457. 732 Ft volt.

 

Bevételek alakulása:

- tagdíjbevételek:                               2. 163. 500,- Ft

- megváltási díjak:                                 150. 000,-  Ft

- kamatbevételek:                                          558,- Ft

- vállalkozási bevételek:                    1. 275. 525,- Ft

- állami jegyek bevétele:                        151. 500,- Ft
- jutalék:                                                   51. 900,- Ft

                  Összesen:                          3. 792. 983,- Ft

 

 


Kiadások alakulása:

- hal beszerzésére:                                                                                    2. 719. 692,- Ft

- állami jegyek kiadásai:                                                                               151. 500,- Ft

- postaköltségek:                                                                                            23. 145,- Ft

- számlaköltségek:                                                                                          35. 646,- Ft

- irodaszer, nyomtatvány:                                                                              15. 590,- Ft

- költségtérítések:                                                                                           61. 880,- Ft

- gyógyszer:                                                                                                    41. 000,- Ft

- bérleti díj:                                                                                                   104. 500,- Ft

- Internet előfizetési díj:                                                                                 91. 357,- Ft

- versenydíjak:                                                                                              126. 235,- Ft

- étkeztetés:                                                                                                   104. 500,- Ft

- egyéb kiadások:

(benzin, mészhidrát táp, alkatrészek, javítás, koszorú, hídanyag)                243. 075,- Ft

- szemétszállítás:                                                                                             21. 145,- Ft
- ügyvédi költségek:                                                                                         25. 000,- Ft
- bírság:                                                                                                            20. 000,- Ft
- gépi munka:                                                                                                   39. 370,- Ft

                                                      Összesen:                                              3. 823. 635,- Ft


Pénzmaradvány: 1.427.080,-Ft

Fenti kiadásokból 86.115 Ft költségtérítési belföldi kiküldetésre/ hal átvételre, értekezleten való megjelenés, F.V.M-nél történő megjelenések/ fizettük ki

 

5.Cél szerint juttatások:

Természetbeni juttatásként tagjaink ingyenesen horgászhatnak az év folyamán.
A lakosság, illetve tagságunk és családtagjaink ingyen látogathatták rendezvényeinket

6. Kapott támogatások 2013. évben:

 

Egyesületünk 2013. évben nem kapott támogatást.

 

7. Vezető tisztségviselő díjazása:

 

Egyesületünk vezető tisztségviselői társadalmi munkában, díjmentesen végzik egyesületünknél tevékenységüket.

Részükre csak a ténylegesen teljesített, belföldi kiküldetéskor igénybevett saját gépjármű költségeit térítjük.

 

8. 2013. év legfontosabb eseményei:

-          Éves Közgyűlésünket megtartottuk 2013. február 18.-án.

-          Az előírt bevallásokat, jelentéseket, kimutatásokat elkészítettük és megküldtük az illetékeseknek.

-          A Vezetőség havonta ülésezett, ahol az aktuális feladatokat és azok végrehajtását beszéltük meg.

-          A környezetvédelmi napokat folyamatosan az aktuális munkálatok szerint szerveztük, melyeken a tagság 338 napot teljesített, melyben nincs bent a Vezetőség tagjai által végzett munka.

-          A vizek minőségét folyamatosan ellenőriztük és a szükséges fertőtlenítést és gyógyszerezést elvégeztük.

-          Belsősárdi tavaknál elkészült a gyaloghíd, így biztosítva van a vízáramlás a tóban illetve a horgászhelyek megközelítése.

-          Belsősárdon 15 garnitúra rönkasztal kihelyezése megtörtént.

-          Belsősárdi új tavaknál a partvonal kialakítása a kényelmes és balesetveszély nélküli megközelítés és tartózkodás szempontjából megtörtént.

-          Megfelelő időben és szükség szerint a tavaink partján a fű kaszálást elvégeztük.

-          A magas vízállás miatt a lendvadedesi tónál a fokozott vízleengedést elvégeztük.

-          Közreműködtünk a tavaszi áradásnál a gát megvédésében.

-          A meglévő pihenő és tűzrakhelyeket ellenőriztük és a szükséges javításokat elvégeztük.

-          Haltelepítéseket az anyagi fedezetek megléte után elvégeztük.

-          Süllőfészkek kihelyezése a dedesi tóban megtörtént.

-          A vízállás a halak ívásának elősegítésére ideálissá alakult, így a természetes szaporulat is megtalálható a tóban.

-          Lendvadedesi tónál a nem őshonos törpeharcsák irtását folyamatosan végeztük.

-          Folyamatos volt az ellenőrzés a tavaknál, melyet a sok napijegyes horgász jelenléte még fontosabbá tett, mert a helyi és országos horgászrend nem azonos. Így voltak félreértések a horgászok részéről, különösen kirívó szabálytalanságot nem tártunk fel.

-          Négy alkalommal rendeztünk horgászversenyt, melyek időpontját a községek neves rendezvényéhez kapcsoltuk. Részt vettünk 2 alakalommal Szlovéniában tartott versenyen és 1 alkalommal a vasmegyei Szövetség által szervezett versenyen.

-          A Civil szervezetek rendezvényein képviseltettük az Egyesületünket.

-          Az iskolásoknak tartott tóparti rendezvények lebonyolításában részt vettünk.

-          A szeméttárolók és konténerek ürítését szükség szerint elvégeztük.

-          Hirdetésekben hívtuk fel a lakosság figyelmét rendezvényeinkre és a tavaknál kínálkozó szórakozási és pihenési lehetőségekre.

-          Az év folyamán igyekeztünk lehetőségeink minél jobb kihasználásával fenntartani működésünket és továbblépés alapjainak lerakását megteremteni!

 

 

 

Lenti, 2014. február 16.

 

………………………….

Román Péter

Elnök

Felügyelő Bizottság egyetértésével

 

 

 

 

…………………………                ………………………….            …………………