Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Jegyzőkönyv Közgyűlésről - 2015.02.15

 

Jegyzőkönyv

 

A „ Tenkevölgye” Természetvédő és Sporthorgász Egyesület Közgyűléséről

 

 

Helye: Rédics, Művelődési Ház

Ideje: 2015. február 15.  9:00

Jelen vannak: Az Egyesület vezetősége, tagsága

 

 

A közgyűlés levezető elnöke ( Szabadi Tamás titkár ) köszönti a résztvevőket, majd a létszám megállapítása után( 35 fő ) megállapította,hogy a közgyűlés nem határozatképes, mivel a taglétszám 81 fő, így  nincs jelen az 50 % + 1 fő (42 fő), ezért szünetet rendelt el.

A szünetet követően sem változott a létszám, így a közgyűlés 35 fővel megkezdi a munkáját.

 

Jegyzőkönyv vezetőnek Vidáné Kerese Zsuzsannát, hitelesítőknek Oláh Mihályt és Varró Istvánt kérte föl a levezető elnök.

A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét a közgyűlés 34 fő igennel, 1 fő tartózkodással elfogadta.

 

 

A levezető elnök ismertette a tárgyalandó napirendi pontokat:

 1. Elnöki beszámoló az Egyesület 2014-es évi tevékenységéről.
 2.  Az Egyesület gazdasági vezetőjének beszámolója a 2014-es év gazdálkodásáról

 és a 2015-ös év gazdasági koncepciójának ismertetése.

 1. Elnökség illetve a vezetőség kiegészítése /új tagok választása/.
 2. Egyéb kérdések, felmerülő problémák megtárgyalása.

 

A tárgyalandó napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

Napirendi pont

 

 1. Elnöki beszámoló az Egyesület 2014-es évi tevékenységéről.

 Román Péter (elnök)  köszöntötte a megjelenteket, majd felhívta a figyelmet a tagok ismételt érdektelenségére, hisz a tagoknak fele sem jelent meg a közgyűlésen.

      /Az elnöki beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz./

     Az elnöki beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

     Az egyesület elnöke ismertette a Vezetőség változtatási elképzeléseit:

- fogható halak mennyiségének emelése 30 db-ra,

- környezetvédelmi napok csökkentése 5 napról 4 napra,

- lemondás miatt új elnökségi tag választása szükséges,

- lemondások miatt új vezetőségi tagok választása szükséges

- a belsősárdi tavakra lemondás miatt új tógazda választása szükséges.

 

    Szabadi Tamás (levezető elnök) jelezte, hogy ezen kérdéseket a 3. illetve 4. napirendi pontokban tárgyalja majd a Közgyűlés és felkérte Dezső Józsefet, tartsa meg a beszámolóját.

 

 1. Az Egyesület gazdasági vezetőjének beszámolója a 2014-es év gazdálkodásáról  és a 2015-ös év gazdasági koncepciójának ismertetése.
 2.  

Dezső József (gazdasági vezető) köszöntötte a megjelent tagságot, majd ismertette a 2014-es év

gazdasági tevékenységét és eredményeit, majd előterjesztette a 2015-ös gazdasági év tervezetét és célkitűzéseit.

/A gazdasági vezető beszámolója a 2014-es évről  és a 2015-ös év gazdasági tervezete mellékelve a jegyzőkönyvhöz./

A gazdasági vezető beszámolóját és az Egyesület 2015 évi gazdasági tervezetét a közgyűlés 34 fő igennel és 1 fő tartózkodással elfogadta.

 

 1.  Elnökség illetve a vezetőség kiegészítése /új tagok választása/.

 

 

      Szabadi Tamás (levezető elnök): ismertette a Vezetőség azirányú javaslatát, hogy az Elnökségbe a
      lemondott Domonkos István elnökhelyettes helyére Fehér Péter  korábbi vezetőségi tagot javasolja.

           A javaslatot, hogy a lemondott Domonkos István elnökhelyettes helyét Fehér Péter töltse be 2015-től,  a  Közgyűlés  34 fő igennel és 1 fő tartózkodással elfogadta.

     Szabadi Tamás (levezető elnök):  a Vezetőség  javaslata az, hogy a vezetőségben Fehér Péter   helyére
    Schrettner Szabolcs tagtársunk lépjen.

 A vezetőség javaslatát, hogy Fehér Péter  helyét az Egyesület Vezetőségében Schrettner Szabolcs töltse be a Közgyűlés 34 fő igennel és 1 fő tartózkodással elfogadta.

     Szabadi Tamás (levezető elnök):  ismertette a Vezetőség azon javaslatát, hogy a vezetőségi tagságáról
   lemondott Zsuppán Lászlót Fülöp János tagtársunk váltsa föl a vezetőségben és egyben Ő lássa el
  Belsősárdon a tógondnoki feladatokat.

A Vezetőség javaslatait hogy a vezetőségi tagságáról  lemondott Zsuppán Lászlót Fülöp János váltsa föl az Egyesület vezetőségben és egyben Ő lássa el Belsősárdon a tógondnoki feladatokat, a Közgyűlés 34 fő igennel és 1 fő tartózkodással elfogadta.

 

 1. Egyéb kérdések felmerülő problémák megtárgyalása:

 

Berkes Gábor (horgász) a közgyűlés elé terjesztette  azon javaslatát, hogy a bérleti díj emelkedése, a létszámcsökkenés miatti tagdíj csökkenése és a dedesi katasztrófa miatt korlátozni kellene a kárászok elvihetőségét. Megemlítette azt is, hogy ebbe a  tóba tavirózsa telepítését javasolja, búvóhelyként a halak számára Elmondta azt is hogy itt elszaporodott a harcsaállomány, ezért a megakasztott méreten aluli harcsákat át kellene szállítani a belsősárdi „ragadozós” vízbe.

Dezső József : a kifogott kárászokat nem lehet visszaengedni a vízben az új szabályok szerint.

                  

 

                   A tavirózsa telepítését meg lehetne próbálni. A harcsák átszállításáról elmondta hogy az nem
                    lehetséges, mert az új szabályozás szerint élve nem lehet a halat a tópartról elvinni.

Szabadi Tamás a tavirózsa telepítését jónak tartja a gát közeli sávban.

Román Péter elmondta a halak védelmében hogy a száraz kukoricával való etetés mennyire káros és
                   hatástalan a horgászatban.

 

Szabadi Tamás (levezető elnök) visszatért az elnök által említett vezetőségi javaslatokhoz

 • hogy 2015-ben az egy engedéllyel kifogható halak száma 20 db-ról 30 db-ra emelkedjen.

A Közgyűlés a Vezetőség ezen javaslatát egyhangúlag elfogadta.

 

 • hogy a környezetvédelmi napok száma 5 napról 4 napra  csökkenjen úgy, hogy az első 2 napot június 30-ig, a másik kettőt július 1 után kell teljesíteni 7 től 11 óráig a kiírt napokon.

A Közgyűlés a Vezetőség ezen javaslatát 34 fő igennel és 1 fő tartózkodással elfogadta.

 

Szabadi Tamás (levezető elnök)  azon korábbi javaslatot, miszerint a telepítés követően 1 hét
            horgásztilalom lép életbe a telepített halak érdekében,  a Vezetőség szeretné, ha a tagság kiegészítené
            azzal, hogy 2015-től általános horgásztilalom kerüljön bevezetésre a telepítést követő 1 hetes
            időtartamra.

A Vezetőség az irányú kérését, hogy 2015-től általános horgásztilalom kerüljön bevezetésre a telepítést követő 1 hetes időtartamra, 30 fő igennel, 2 fő nemmel, 2 fő tartózkodással elfogadta.

 

Dezső József (gazdasági vezető) kérte a megjelenteket, hogy a területi engedélyeket mihamarabb vásárolja meg a tagság, mert csak ezen pénzek megléte után lehet sort keríteni a haltelepítésre.

 

Szabadi Tamás (titkár): felhívta a tagság figyelmét arra, hogy mindenki éljen azon jogával és kötelességével, miszerint a vízparton észlelt szabálytalanságokkal szemben minden tagnak joga és egyben kötelessége is föllépni a megfelelő módon.

 

 

 

 

Szabadi Tamás(levezető elnök): Megköszönte a horgásztársaknak a megjelenést, sikeres horgászatot és eredményes munkát kívánt.

Ezzel a közgyűlést bezárta.

 

 

Rédics, 2015. február 15. 

 

 

                                                                                              -----------------------------------------------------------

                                                                                                             Vidáné Kerese Zsuzsanna

                    jegyzőkönyv vezető

Hitelesítők:

 

------------------------------------------------------                       -----------------------------------------------------------

              Oláh Mihály                                                              Román Péter   HE: Elnök

 

 

------------------------------------------------------                                             

              Varró István

 

Beszámoló a 2014-es horgászévről

 

 1. Taglétszám: 81 fő (2013:87 fő, 2012: 92 fő)

- Felnőtt: 80 fő

- Ifi: 1 fő                - 81 fő – 70 év feletti: 11 fő

- Gyermek: 5 fő

 

 1. Telepítés: Összesen: 25 q 75 kg (2013:32 q, 2012: 61,3 q)

- Ponty: 13,48 q

- Kárász: 12,27 q

              - Lendvadedesi: ponty: 5,75 q

              - Kardos tó: - ponty: 3,55 q

                                  - kárász: 3,14 q

              - Hátsó-Békés Halas-tó: - ponty: 4,18 q

                                                     - kárász: 3,02 q

              - Első- Rabló Halas-tó:  - kárász: 6,11 q

       3. Fogási eredmények: Az új szabályok miatt megváltozott a leadási határideje a fogási naplóknak (február 28) csak jövőre, 2016-ban tudok beszámolni a 2014-es eredményekről.

       4. Napijegyek eladása:

- Felnőtt napijegy: 253 db

- Ifjúsági napijegy: 7 db

- Gyermek éves jegy: 5 db

        5. Horgászversenyek: 3 alkalommal

          - Nyílt egyéni (05.04)

          - Vezetőségi egyéni (07.06)

          - Kardos csapatverseny (09.07)

Vezetőségi határozat: Jövőre csak az utóbbi kettő (Vezetőségi, Kardos) verseny kerül megrendezésre.

           6. Környezetvédelmi napok: napok száma: 360 átlag: 4,4 nap/fő

                - Áprilistól szeptemberig 5+1 nap (tart. nap) dátumra jelölve

                - Egyéni munkák a tógazdák felügyelete mellett

                - Változás 2015-ben 5 helyett 4 nap lesz kötelező

7. Pályázatok: Miképpen 2012-2013-ban, 2014-ben is inaktívak voltunk nem jutottunk pályázati pénzhez.

8. Halak egészsége:

    - 2014-ben is tizedelte halainkat a betegség, most a kopoltyút támadja meg a kór, a pusztulás jelentős volt.

     - Ősz elején az árvíz okozott gondot Lendvadedesen, számottevő volt a vízzel kiöntött halak mennyisége

      - Rengeteg „fals” információ az árvízről a vezetőség rágalmazása.

9. Új feltételek 2015-ben:

     - A körlevélben leírtak alapján:

             - éves tagdíj: 28.000 Ft + állami jegy

             - fogható halak száma: 30 db

             - környezetvédelmi napok: 4 nap

             - halasítás (új tagoknak) nincs

10. Vezetés

- Miután Domonkos István, HE. Elnökhelyettes távozott helyére Fehér Péter vezetőségi tagot javasoltuk.

- Felmentését kérte Zsupán László vezetőségi tag és Süle Károly sárdi tógazda is. Helyükre Fülöp Jánost, aki egyben sárdi tógazda is lesz és Schrettner Szabolcs sporttársakat javasoltuk.

11. Bérleti szerződések

Belsősárdon tulajdonos váltás

  - új szerződés

           - havi 15.000 Ft +áfa : 230.000 Ft

                   Lendvadedesen:   100.000 Ft

                                                330.000 Ft

Lenti, 2015.02.15.

Román Péter

Elnök                                              

  

Beszámoló

2014. évi gazdálkodásról

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Egyesületünk pénzügyi gazdálkodásának folyamatait az alábbiak szerint mentek végbe 2013 évében:

 

Pénzkészlet: 2014 elején: 1. 428. 080 Ft volt.

 

 

Bevételek alakulása:

- tagdíjbevételek:                               2. 181. 000,- Ft

- megváltási díjak:                                 179. 000,- Ft

- kamatbevételek:                                            86,- Ft

-bérleti díjak:                                         162. 000,- Ft

- állami jegyek bevétele:                       140. 400,- Ft
- napijegyek értékesítése:                      621. 800,- Ft

                  Összesen:                          3. 122. 286,- Ft

 

Kiadások alakulása:

- hal beszerzésére:                                                                                    1. 430. 274,- Ft

- állami jegyek kiadásai:                                                                               140. 400,- Ft

- postaköltségek:                                                                                            12. 370,- Ft

- számlaköltségek:                                                                                          19. 046,- Ft

- irodaszer, nyomtatvány:                                                                              25. 235,- Ft

- költségtérítések:                                                                                             7. 390,- Ft

- gyógyszer:                                                                                                    18. 000,- Ft

- bérleti díj +közigazgatási díj:                                                                     118. 500,- Ft

- Internet és honlap előfizetési díj:                                                                 91. 362,- Ft

- versenydíjak:                                                                                                97. 380,- Ft

- étkeztetés:                                                                                                   110. 000,- Ft

- egyéb kiadások:

(benzin, mészhidrát táp, alkatrészek, javítás, koszorú, hídanyag)                147. 895,- Ft

- szemétszállítás:                                                                                             18. 315,- Ft
- Csónakok felújítása:                                                                                      66. 590,- Ft
- Esőbeállók felújítása:                                                                                  181. 410,- Ft
- gépi munka:                                                                                                   31. 750,- Ft

                                                      Összesen:                                              2. 515. 917,- Ft

 

 

 

Pénzmaradvány:2. 033. 449,- Ft.

 

 

Kérem a Közgyűlést, hogy a beszámolót fogadja el!

 

 

Rédics, 2015. február 14.                                                                                  Dezső József

                                                                                                                        Gazdasági felelős  

Pénzügyi Tervezet 2015 évre

 

Bevételek:

 • Tagdíjból:                                   1. 800. 000 Ft
 • Megváltási és bérleti díjak:            300. 000 Ft
 • Kamatbevétel:                                    2. 000 Ft
 • Napijegyek értékesítése:                800. 000 Ft

                                                              2. 902. 000 Ft

Kiadások:

 • Hal beszerzése:                           1. 682. 000 Ft
 • Postaköltségek:                                 25. 000 Ft
 • Számlaköltségek:                              35. 000 Ft
 • Irodaszer, nyomtatvány:                   80. 000 Ft
 • Költségtérítések:                               60. 000 Ft
 • Gyógyszer:                                        30. 000 Ft
 • Bérleti díj:                                       300. 000 Ft
 • Internet előfizetés,honlap:              100. 000 Ft
 • Gépi földmunka:                               50. 000 Ft
 • Versenydíjak:                                  120. 000 Ft
 • Egyéb kiadások:                              420. 000 Ft

                                                           2. 902. 000 Ft

 

Kérem a Közgyűlés jóváhagyását, hogy az év közbeni pénzügyi gazdálkodásnál felmerült átcsoportosításokat a Vezetőség részére engedélyezze!

 

Rédics, 2015. február. 14.

 

                                                                                                           Dezső József

                                                                                                           Gaz. Felelős